web analytics
August 2, 2015 / 17 Av, 5775
At a Glance
Blogs
Sponsored Post


The Proper Performance of Bris Milah

A brit mila ceremony.

A brit mila ceremony.
Photo Credit: Serge Attal/Flash90

[8] הגאון ר’ חיים ברלין (דבריו הובאו בספר “דם ברית” עמ’ 43 במכתבו להרב יצחק סובלסקי) “מתפלא אנכי על כבודו ועל הרב ר’ אלכסנדר טרטיס שהתעוררו לאסוף דעות רבנים להתיר את המציצה בכלי. וכי כלום מתירים את המותר? ומטהרים את הטהור? ומעולם לא נזכר בשום מקום בדבר חז”ל שחיוב המציצה דוקא בפה וכו’ ואע”פ שאין ראיה לדבר, זכר לדבר [עיי”ש דבריו] אלא שבכל זה אין לשנות מנהג אבותינו מעולם שהיו מוצצין בפה. אבל היכא דאיכא שום שמץ ספק ספיקא לסכנה ח”ו, ודאי אין לדקדק על קיום מנהג אבותינו, ורשאים לשנותו מחשש סכנה” [ושם ממשיך שאין רצונו להיות חתום על תקנה שיהיו חייבים כולם לעשות מציצה בכלי, כי אין רצונו להיות ממתקני תקנות].

[9] שו”ת הר צבי, יו”ד סי’ ריד :”ואעתיק מה שנדפס בספר תשובות רשב”ן שנדפס בשנת תר”ס לאחד מגדולי הונגריא וכו’ ושם בסימן קמ”ג, באשר שהיו מקרים בכמה ילדים נימולים ע”י מומחה אשר פרחה בעור בשרם צרעת, שפטו הרופאים שהמחלה באה מהמציצה בפה. ושאלו מהחתם סופר והשיב שהמציצה היא רק לרפואת התינוק כמ”ש בגמרא (שבת קלג). ואחר שהרופאים מעידים שגם ספוג עושה את הפעולה, למה לא נאמין להם? וכן בתשובת מהר”ץ חיות מקיל גם בלא ספוג ודי לו במה שנותנים סמי רפואה. הנה גם בזמן הזה דשכיחי מחלות ע”י מציצה בפה, מאן דמיקל לעשות המציצה ע”י שפופרת של זכוכית, לא משתבש אם עושה כן מפני שיש חשש [בימינו]”…

About the Author:

The author's opinion does not necessarily reflect the opinion of The Jewish Press.

If you don't see your comment after publishing it, refresh the page.

Our comments section is intended for meaningful responses and debates in a civilized manner. We ask that you respect the fact that we are a religious Jewish website and avoid inappropriate language at all cost.

If you promote any foreign religions, gods or messiahs, lies about Israel, anti-Semitism, or advocate violence (except against terrorists), your permission to comment may be revoked.

No Responses to “The Proper Performance of Bris Milah”

Comments are closed.

Binyamin and Chaya Maryles, uncle and aunt of Emes Ve-Emunah author Harry Maryles.
Current Top Story
Jewish and Muslim bless a crowd of hundreds at a special prayer rally at Gush Etzion junction.
Jews, Arabs Unite to Underline Co-existence in Gush Etzion
Latest Blogs Stories
Doug Goldstein

What is the impact of renouncing US citizenship if you live abroad? Can you visit the US again?

Flag of Norway

Gentile friends of Israel came from all over Norway & Europe and they sang “Hatikva” in Norwegian!

Anti-violence protest in Tel Aviv

As the incitement begins again against the settlers, the religious and the Right, let’s review the list of children killed by terrorists.

Inside of the home burned in the Prce Tag attack in the village of Duma.

Reports of a dead baby, a devastated family, and indications of a gloating attacker.

In all the years (and this week it’s exactly 14 years) since our daughter was murdered, we have not found a single Arabic-language post, article, tweet or speech condemning that attack in the center of Jerusalem or the killings.

Everyone is angry at the ongoing Arab terrorism, but what does murdering a baby have to do with protecting Jewish lives or furthering Jewish settlement in the Land of Israel?

Tonight, live Meerkat interactive video tour and talk in Jerusalem.

The US doesn’t want Pollard & he doesn’t want America- release him with 1 condition: No return to US

Meet Republican US presidential candidate Kerry Bowers & listen to his message to the Israeli public

Amongst the Palestinians (sic) what is promoted and praised for its young people? Terror & martyrdom

“If you can’t negotiate with your enemy, why negotiate at all?” Great sound bite. The press loved it

The phenomenon pushing limits of Orthodoxy to the extreme left has no chance of becoming mainstream

Discussing, what should you do if you are feeling overstressed in your job and are tempted to quit?

Considering Esther Pollard’s group mismanaged his case, Pollard’s chances of parole are slim

Detention Camps for US Jews? Sounds farfetched but it did to Japanese-Americans during WW II as well

We asked the soldiers, what will you tell your children you did during the Disengagement?

More Articles from Rabbi Moshe Zuriel
A brit mila ceremony.

When it comes to Metzitza B’Peh, we are not discussing a Biblical Commandment, nor are we referring to a Rabbinical enactment from the Gemarah’s time. We are referring to a hallowed Minhag from days of yore to use the mouth only.

Printed from: http://www.jewishpress.com/blogs/haemtza/the-proper-performance-of-bris-milah/2012/09/04/

Scan this QR code to visit this page online: