תַּת-מוּדָע

If מוּדָעוּת is awareness or consciousness, תַּת-מוּדָעis the subconscious or the unconscious. The particle -תַּת means sub- or under-, just as in English, in phrases like:

Advertisement

תַּת-יַמִּיunderwater
תַּת-מִיןsubspecies
תַּת-אָלוּףbrigadier general (subservient to the general)

An example of תת-מודע:

זִיגְמוֹנְד פְּרוֹיד פִּתֵּחַ אֶת הַמֻּשָּׂג שֶׁל הַתַּת-מוּדָע.
Sigmund Freud developed the concept of the unconscious.

Although, strictly speaking, the unconscious should be called תת-הַמודע, since תת-מודע is almost a single word on its own, it’s more appropriate to say הַתת-מודע.

Note that here unconscious refers to the psychological phenomenon, not the state of being unconscious of what’s going around around due to injury, etc. That is חֲסַר הַכָּרָה.

Visit Ktzat Ivrit.

Advertisement